Hakkımızda

ORYA ENERJİ, Orya Holding A.Ş. bünyesinde 2004 yılında kurulmuş olan bir enerji şirketidir.

Enerji şirketleri, 4628 sayılı yasa ve DSİ Su Kullanım Hakkı Yönetmeliği’ne göre, ülkemiz akarsuları üzerinde baraj, regülatör, iletim sistemleri, yükleme havuzu, cebriboru ve hidroelektrik santrali, yüksek gerilim enerji nakil hattı gibi yapıları inşa eder ve işletir. İnşa ve işletme süresi toplam olarak 49 yıldır.

Bu yasadan hareketle Orya Enerji, bu güne kadar DSİ tarafından ihaleye çıkarılan projelerden biri olan Cide Hidroelektrik Santrali Projesi’ni almıştır. Santral tamamlandığında, yılda 69.500.000 kWh enerji üreterek 140.000 kişilik bir yerleşim biriminin 1 yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacaktır.

Orya Enerji, üstlendiği Cide HES Projesi’nin inşaatını başlatmış, çalışmalarını tüm engellemelere rağmen, yasalar çerçevesinde ve çevreyi koruyup, ekolojik dengeyi gözeterek sürdürmektedir.

“HES’lerin çevreyi kirlettiği, doğayı tahrip ettiği” gerekçesiyle STK’ların başlattığı HES karşıtı hareket ise gerçeği yansıtmamaktadır.Çünkü;
• HES'ler, yenilenebilir enerji kaynağı sulardan, çevreyi kirletmeden ve doğayı tahrip etmeden elektrik enerjisi üretir.

• Sularımız ülkemizin öz kaynağıdır.
• HES’lerin işletme maliyeti düşüktür.
• Alternatifi olan kömür, doğalgaz, akaryakıt ve nükleer enerji gibi ithal kaynaklı değildir, bu nedenle de dış alıma döviz ödenmez.
• HES’lerin inşaat ve işletme dönemlerinde yaratılan istihdam, ülkeye ve yöreye ekonomik katkıda bulunur..

Vizyonumuz

Ekolojik dengenin insanlık aleyhine bozulduğu, doğayı korumanın her zamankinden daha fazla önem taşıdığı çağımızda, kendi alanımızda farklılık yaratarak temiz enerji üretmek.

Misyonumuz

Bugün için sadece 1/3’ünü kullanmakta olduğumuz hidroelektrik potansiyelinin tamamının, ülkemiz hizmetine sunulmasına ve Türkiye’nin enerji alanında dışa bağımlılıktan kurtulmasına katkı sağlamak.

Sosyal Sorumluluğumuz
Orya Enerji sosyal sorumluluğunun bilincinde bir firma olarak üstlendiği Cide HES Projesi’ni inşa ederken, bir yandan da yörenin ve yöre halkının ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla;

• Cide - Dağlı -Şenköy ve Çamdibi köy yollarının ve Şenköy, Hamitli, Çamdibi ve Karakadı köylerinin köy içi yolları ile
• Çamdibi Merkez mahallesi çeşmesini yapmış,
• Kış aylarında kapanan köy yollarını açmış,
• Çamdibi köyü sağlık ocağını ve Merkez cami ve lojmanını onarmış,
• Cide Orman İşletmesi’nden ücret ödenerek alınan ağaçlardan çıkan 1000 metreküp odunu civar köylerdeki ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtmış,
• 2009-2010 ders yılında 12 ilköğretim öğrencisine, 2010-2011 ders yılında 25 ilköğretim, 3 lise, 11 üniversite öğrencisine burs vermiştir.