Çevre Politikamız

Orya Enerji’nin “Yap, İşlet, Devret” esasına göre yapımını ve 49 yıllığına işletmesini EPDK’dan aldığı Devrekani Çayı üzerindeki Cide HES, tamamlandığında çevreyi koruyarak yapılmış örnek santrallerden biri olacaktır.

Gerek hazırlattığı ÇED Raporu, gerekse Loç Vadisi’nde gerçekleştirdiği çalışmalarla Orya Enerji, doğayı korumaya önem verdiğini kanıtlamış bir kurumdur. Orya Enerji’nin önemli hedeflerinden biri de, üstlendiği Cide HES projesini doğaya zarar vermeden tamamlamaktır. Bu perspektiften hareketle Orya Enerji, çevreyi korumak amacıyla, maliyeti artırmasına rağmen regülatörlü santrali tercih etmiştir. Santralin yapımı sırasında çevre tahribatı, su altında kalan yapı ve yıkılan hiçbir bina da olmayacaktır. Bir başka deyişle doğaya zarar gelmeyecek ve yöre halkını rahatsız edebilecek bir çalışma yapılmayacaktır. Bu çalışmalar Çevre ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından da periyodik olarak denetlenecektir.

Ayrıca, bilim insanlarının gözetim ve denetiminde özenle toplanan inşaat alanındaki endemik bitki örnekleri, inşaat bitiminde belli bir peyzaj projesi çerçevesinde yeniden dikilmek üzere Orya Enerji’nin seralarında muhafaza edilecektir.

Aslında HES’ler çevre dostu projelerdir. Su kaybına yol açan hiçbir HES yoktur. Bugüne dek hiçbir dere, üzerine inşaa edilen HES nedeniyle kurumamıştır. Kaldı ki dünyada kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları arasında akarsular ilk sırada yer almaktadır. Zaten Cide HES projesi ÇED Raporu’nda da Devrekani Çayı’na su verileceği taahhüt edilmektedir. Proje tamamlandığında dereye yaz aylarında 1130 litre/saniye su verilecektir ve derenin doğal yaşamında bir değişiklik olmayacaktır.

Cide HES’in inşaat alanında ağaç katliamı yapıldığına ilişkin iddia ise gerçeği yansıtmamaktadır. Orya Enerji, devletin çizdiği proje doğrultusunda, Orman Bölge Müdürlüğü tarafından işaretlenen 7 bin 643 ağacı bedelini peşin ödeyerek kesmiş, bunlardan çıkan odun ise bölgedeki ihtiyaç sahiplerine bedelsiz olarak dağıtılmıştır. Orya Enerji, Cide Orman İşletmesi’ne bu ağaçların yerine yeni dikim yapılması için 182 bin lira ödemede bulunmuştur.